Normativa

La inscripció i la participació al draft d’e-sports de la Federació Andorrana de Futbol implica l’acceptació de la normativa general de participació, així com la normativa específica de cada competició.

League of Legends®

És obligació de cadascun dels usuaris i/o jugadors haver llegit i entès el reglament. La desconeixença del mateix no eximeix de culpa a l’infractor.

El no compliment d’alguns dels punts exposats podria suposar l’expulsió de la competició. Així mateix l’organització es reserva el dret de prendre decisions sobre els punts no coberts en el reglament amb la finalitat de dur a terme la competició.

Per poder participar serà necessari disposar d’un compte de League of Legends corresponent a la regió EUW, així com disposar de 16 campions al roster i un compte de nivell 30.

Plantilla de l’equip

La plantilla de l’equip és una llista completa dels jugadors apuntats en un equip per al torneig. El format mínim de l’equip serà de cinc jugadors, amb un màxim de dos suplents.

Per afegir o realitzar un canvi de jugadors, és requisit necessari que els nous jugadors no estiguin participant en el mateix torneig en un altre equip.

En cas d’inscriure’s com a participant individual, indicant la posició normal de joc, s’incorporarà a un equip format amb la resta de participants individuals que puguin haver-hi.

 Estructura del draft
 • Servidor: Europeu.
 • Modalitat de joc: 5 vs 5.
 • Mapa: La Grieta del Invocador.
 • Format del torneig: Eliminació única.
 • Tipus d’eliminatòria: Al millor d’1.
Tipus d’eliminació

Totes les partides s’hauran de disputar d’acord amb reglament i els resultats de cadascuna s’obtindran automàticament al final de cada partida.

Així mateix tots els equips hauran d’assumir el compromís de jugar el nombre de partides necessàries de manera consecutiva per determinar al guanyador. Tanmateix les partides hauran de jugar-se totes seguides i no es podran espaiar al llarg de les hores o dies. Tots els equips podran romandre un màxim de 10 minuts de pantalla victòria/derrota abans d’iniciar la següent partida. En cas de necessitar una pausa més llarga, haurà de pactar-se prèviament amb el jutge.

Utilització de jugadors substituts

Només els jugadors titulars podran participar en el draft, es podrà realitzar un canvi de jugador en cas que així ho determini el jutge de la partida.

En cas que la partida es reiniciï, tots els jugadors que l’han iniciat hauran de romandre a la seva posició. Els jutges poden desqualificar a l’equip si es produeixen canvis no autoritzats.

Durant el draft

Tots els participants hauran de jugar net, demostrant una actitud esportiva vers al rival. Es recomana a tots els membres de l’equip estar preparats 10 minuts abans de l’hora oficial d’inici, per tal de poder resoldre dubtes d’última hora i preparar-se per disputar la partida.

Els equips que no disposin d’una plantilla completa de cinc jugadors en el moment de començar la partida i en un període màxim de 10 minuts, o que no hagi comunicat la no assistència d’un jugador, pot ser desqualificat. En cas d’haver realitzat el comunicat, podrà assignar-se un jugador que hagi realitzat la inscripció en solitari.

L’equip rival serà seleccionat de manera atzarosa per formar un bracket de competició.

Interrupció de la partida

Durant el transcurs del draft, només es podrà interrompre la partida en cas que s’hagin de solucionar problemes durant aquesta.

Si els jugadors observen algun tipus de conducta injusta, els equips hauran de realitzar una captura de pantalla, per poder presentar-la un cop acabada la partida als jutges de ronda. El jutge serà qui observi les proves presentades i decideixi si validar el resultat de la partida, reiniciar-la o desqualificar a l’equip per conducta indeguda.

Desqualificacions

Totes les circumstàncies que comentem a continuació poden ser motiu suficient de desqualificació si el jutge de partida així ho determina:

 • Tots els equips que siguin acusats, i es demostri, que utilitzen trucs per obtenir avantatge il·lícita al joc.
 • Tots els equips que demostrin poca esportivitat o no compleixin amb el Codi de l’Invocador.
 • El membre de l’equip que utilitzi un llenguatge obscè, inadequat, vulgar, amb amenaces, abús verbal, que difami, calumnií o  digui qualsevol cosa ofensiva o criticable. O tot membre de l’equip que en qualsevol moment, fomenti o inciti una conducta discriminatòria o d’odi, ja sigui a la zona del draft o propera a ella.
 • Jugar sense una plantilla mínima de cinc jugadors.
 • Compartir un compte d’Invocador.
 • Complots en els quals es perdi intencionadament una partida per facilitar la victòria a l’altre equip.
 • L’ús de qualsevol error de programació, bots, etc.

El jutge de la partida serà qui prengui la decisió total i final sobre els assumptes que formen part del llistat mencionant. Per validar la desqualificació serà necessari presentar vídeos de la partida o bé captures de pantalla sense retallar.

Per últim si un equip és desqualificat perd totes les possibilitats d’optar a qualsevol tipus de premi.

Aclariments

Es vigilarà el respecte dels jugadors o equips vers als competidors o membres de l’staff. Si el comportament no és adequat, es pot procedir a l’expulsió de les competicions.